Sample menu:

Värdering

KL Modena och Antika har över 25 års erfarenhet av att köpa och sälja dödsbon. Vi har tagit hand om tusentals lägenheter under årens lopp. Vi som värderar har även många års erfarenhet som antikhandlare och ni kan alltid räkna med en korrekt och ärlig värdering.

Det du bör tänka på innan du kontaktar oss för värdering är att bestämma det som ska säljas och det som ska behållas i dödsboet. Gå igenom allting grundligt och markera ut de föremål som inte ska säljas för att undvika missförstånd.

Det är även bra med framförhållning då vi vissa tider under månaden har mycket att göra. Det kan dröja upp till en vecka innan vi har möjligheten att värdera ert dödsbo.

Våra värderingar är alltid kostnadsfria och helt utan förpliktelser.

Bild