Sample menu:

Röjning & Tömning

Kostnaden för röjningen och städningen baseras på föremålens storlek, dödsboets yta och läge samt städbehovet. Alla lägenheter har olika förutsättningar. Offerten baseras på de timmar vi anser kommer krävas för att slutföra arbetet. Detta gör att vi alltid kan erbjuda en offert som kommer gälla utan senare tillkommande avgifter.

Du behöver inte acceptera hela offerten, det är även möjligt att anlita oss för enbart köp av varor alternativt köp av varor inklusive röjning. Vi åtar oss inte enbart städning då detta endast är en service som vi inte tar ut någon vinst på.

När du har accepterat offerten bestämmer vi ett nytt datum för tömningsarbetet.

Vi är måna om att alltid källsortera. Priserna för jobbet kan hållas ner genom så få mellanhänder som möjligt, vi använder oss av våra egna lastbilar och vår egen personal.

Bild