Sample menu:

I vilka delar av landet tar ni på er uppdrag?
Vi utför tömningar i Stockholm och dess förorter samt i områdena kring Uppsala, Enköping, Västerås och Eskilstuna. Vi tar även uppdrag i andra delar av landet, kontakta oss för information om uppdrag på din ort.
Hur långt i förväg måste jag boka tömning av ett dödsbo?
En värdering kan ske inom en vecka och slutförandet av jobbet beror på hur tung arbetsbelastning vi har för tillfället. Normalt sker tömningen inom två veckor. Arbetsbelastningen är ofta högre vid slutet av månaden.
Vad kostar det och vad ingår i priset?
Kostnaden för röjningen och städningen baseras på föremålens storlek, dödsboets yta och läge samt städbehovet. Alla lägenheter har olika förutsättningar. Offerten baseras på de timmar vi anser kommer krävas för att slutföra arbetet. Det som ingår i priset är det vi har kommit överens om.
När och hur får vi betalt för försäljningen av dödsboet?
Om värdet av varorna överstiger kostnaderna för röjning samt städning betalas pengarna ut kontant vid överlåtandet av nycklar. Ifall kostnaden för röjning och städning överstiger lösörets värde fakturerar vi och betalningen sker efter arbetet har godkänts.
Vad händer med alla saker?
Vi säljer en del föremål i vår butik på Roslagsgatan. En del hamnar i Finland och på mässor ute i landet. Det som inte har något värde källsorteras och lämnas på återvinningscentralen.
Är arbetet avdragsgillt?
Tyvärr omfattas inte dödsbon av rutavdraget för hushållsnära tjänster. Enligt Skatteverket kan ett dödsbo endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger inte rätt till skattereduktion.